Aanwezigheidsregistratie
Geef uw onderaannemers toegang tot een centraal samenwerkingsplatform.  Informatie over de aanwezigheid van de arbeiders wordt uitgewisseld met de module Checkin@work bij de RSZ.
Ontvang automatisch overzichten met relevante informatie. Als werfleider ontvang je een actuele aanwezigheidslijst. Interne diensten volgen de bezetting over alle werven heen op.
Art. 30bis aangifte onderaannemer

Toevoegen van een nieuwe onderaannemer in de aanwezigheids-registratie activeert automatisch de aangifte 30bis bij de RSZ. Dit levert tijdwinst en vereenvoudigt de administratie.
Limosa
Het planningssysteem houdt rekening met de ingevoerde vervaldatum van het Limosa meldingsbewijs. De werfleiding heeft rechtstreeks toegang tot het geuploade PDF bestand.
Documenten
Onderaannemers delen werfgerelateerde documenten via het samenwerkingsplatform. Zoals hierboven beschreven werkt dit voor Limosa en A1 documenten. Ook andere werfgerelateerde documenten zoals veiligheidsdocumenten kunnen via deze weg gedeeld worden.
De aannemer volgt dit op via overzichten per project en per onderaannemer. De documenten zijn makkelijk opvraagbaar en kunnen eenvoudig worden gebruikt en voorgelegd bij een controle.
Controle & registratie
Gebruik een NFC compatibele Smartphone om zelf controle uit te voeren via ConstruBadge® of standaard badgesysteem. Via de mobile applicatie is het ook mogelijk om personen op de werf in te plannen en te melden bij de RSZ.
Aanmelden via onbemande kaartlezer. Autonoom registreren via de ConstruBadge® of eigen NFC kaarten. De lezers communiceren met een programma op de werfcomputer.
Integratie systeem derden
Ontvang via elektronische weg registraties vanuit externe systemen. Op die manier kan de samenwerking met de onderaannemer nog nauwer worden opgezet. Zowel reeds gemelde als nieuwe meldingen zijn mogelijk. Verschillende track & trace systemen bieden deze manier van gegevensuitwisseling.
Nuttige video’s :