Een greep uit ons assortiment modulaire oplossingen
Share@Work
Share@Work levert slimme oplossingen voor elke bouwplaats die méér bieden dan tijdelijke toegangscontrole en persoonsregistratie. Met onze totaalaanpak verzamelen en checken wij continu in real time alle verplichte documenten (RSZ, ketenaansprakelijkheid) zodat u als aannemer steeds in regel bent met de wetgeving. Wij melden mogelijke onregelmatigheden zodat u meteen actie kunt ondernemen en boetes vermijdt. Uw onderaannemers werken actief mee (registratie, aanleveren documenten…) wat u extra tijd en geld bespaart. Op elk moment heeft u alle relevante gegevens ter beschikking voor een kwaliteitsvol management van elk bouwproject. Share@Work is snel geïnstalleerd op de bouwplaats en eenvoudig te integreren in uw bestaande IT-structuur. Door Share@Work te koppelen aan uw HR-tools, vereenvoudigt u de loonadministratie.
Doel
Uw onderaannemers werken actief mee (registratie, aanleveren documenten…) wat u extra tijd en geld bespaart.
Documentbeheer
Module voor het beheren en automatiseren van documenten, marketing- en contactinformatie, URL’s, e-mail, digital-paper en databaserecords in een volledig configureerbare context van bedrijfsresources
Doel
Het maximaliseren van het hergebruik van bestaand werk (leveraging of existing work) bij aanmaak van nieuwe informatie.
Informatie opzoekbaar maken door middel van relevante dynamische indelingen, full-text search of bij middel van zoekbare identificatie zoals referentienummer of unieke barcode.
De Lotus/Domino onderbouw biedt routing via e-mail, goedkeuring en ad-hoc workflow processen.
AddressPRO
Module voor het beheer van contact- en adresinformatie op een hiërarchisch gestructureerde manier. Deze gegevens worden beschikbaar gemaakt als bron voor andere toepassingen die gebruik maken van adresgegevens.
Doel
AddressPRO groepeert de dochtermaatschappijen of de filialen binnen het adres van de moedermaatschappij.  Dit verstaat men onder de hiërarchische structuur van Addresspro.
Deze adresgegevens kunnen dan gebruikt worden als basis/bron voor andere toepassingen.
AddressPRO assisseert bij het aanmaken van adres- of contactgerelateerde memo’s, todo’s en het plannen van meetings. Noun-verb creatie van Doc taken zorgt voor eenvoudige en snelle selectie van contacten tijdens het bepalen van de context bij aanmaak van documenten en registratie van communicatie(vb e-mail, telefoon,…)
BusinessPRO
Module voor het beheren van alle commerciële projecten.
Informatie en bedrijfslogica voor het beheren van opportuniteiten, voorstellen, projecten en taken
Doel
BusinessPRO heeft als doel het opmaken en beheren van prospectie, offertes en projecten. Een database die toegankelijk is voor elk gebruiker (volgens userrights). Dit heeft als resultaat dat iedereen de ingebrachte dossiers op een snel en efficiënte wijze kan raadplegen en opvolgen.
TimePRO
Module voor het beheren van het uniform aanmaken van week- en kostenstaten via Lotus Notes. In een matrixvorm worden op weekbasis uren en onkosten, zoals verplaatsing- en projectkosten ingegeven. Per rij worden de gegevens toegekend aan een project, dienst en een projecttaak.
Doel
TimePRO taken zijn statisch of dynamisch met de DPS(dynamic projectsheet) optie. Goedkeuring is afhankelijk van de projecten waarvoor uren zijn geregistreerd en/of de hiërarchie. De verantwoordelijken ontvangen de opdracht om sheets goed te keuren via e-mail. Na goedkeuring zijn de documenten zichtbaar voor de boekhouding en kunnen verder verwerkt worden.
InvoicePRO
Module voor de verwerking van inkomende facturen te automatiseren.
Alle relevante informatie voor het boekhoudsysteem wordt ingegeven tijdens de aantekeningsfase.
Doel
Vergemakkelijkt en versnelt de volledige cyclus voor inkomende facturen.
Verschillende overzichten van de facturen mogelijk (per periode, per goedkeurder, …)
Projectrelatie laat postcalculatie verslagen toe en automatische toewijzing naar goedkeurders van facturen.
ATOL
Module voor aanvraag verlof en registratie van ziektes en andere type afwezigheden. Aanvraag kan zowel in dagen als uren geregistreerd worden.
Doel
Het aanvragen van gebudgetteerd verlof volgens geregistreerde uurroosters die afdelings- of persoonsafhankelijk zijn. De goedkeuring kan ingesteld worden op verschillende niveau’s alsook in verschillende stappen. Mogelijkheid bestaat ook om gewerkte dagen tijdens collectief verlof te recuperen via een aanvraag.